Các mốc thời gian diễn ra các sự kiện trong chuỗi chương trình phổ biến pháp luật

STT

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

1

Cuộc thi “Chân dung Người Thầy” kết hợp phổ biến Luật Giáo dục Đại học

02 – 22/11

Cơ sở Thủ Đức

2

Thực hiện bảng tin “Sinh viên học và tuân thủ pháp luật

03 – 10/11

Bảng tin các khoa/ BM cơ sở TĐ

3  

Báo cáo chuyên đề: “Luật biển Việt Nam và Công ước quốc tế về Luật biển 1982”

14g00 08/11

Hội trường D

4  

Tham gia hội thi “Công dân trẻ tìm hiểu Hiến pháp và Luật Biển Việt Nam

09/11

Hội trường Nhà văn hóa thanh niên

5

Tuyên truyền Luật Giáo dục thông qua các ấn phẩm tuyên truyền

10 – 20/11

Bảng tin, website Sức trẻ nhân văn

6

Báo cáo chuyên đề tuyên truyền Luật Hôn nhân và gia đình

14g00 22/11

Hội trường D

7

Phiên tòa giả định tuyên truyền Luật Hôn nhân và gia đình

14g00 29/11

Hội trường C

8

Tuyên truyền Luật Biển Việt Nam và công ước quốc tế về Luật biển 1982 thông qua các ấn phẩm tuyên truyền

01 – 08/12

Bảng tin, website Sức trẻ nhân văn

9

Sinh hoạt CLB Tiếng nói thanh niên.

Chủ đề: “Cái lý, cái tình”

01/12

CS Đinh Tiên Hoàng

10

Cuộc thi xử lý tình huống pháp luật

09 – 23/12

Bảng tin, website Sức trẻ nhân văn

11

Tuyên truyền Luật Hôn nhân và gia đình thông qua các ấn phẩm tuyên truyền

09 – 23/12

Bảng tin, website Sức trẻ nhân văn

12

Cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh kết hợp phổ biến Luật Hiến pháp(sửa đổi, bổ sung năm 2013)

Tháng 01/2014

Cơ sở Thủ Đức

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.