Tranh chấp quyền thừa kế

Tình huống:
Em và mẹ hiện sống cùng con nuôi của mẹ. Mẹ có 1 căn nhà đã để lại di chúc cho em quyền thừa kế, nhưng người chị nuôi này lại tranh chấp với em. Em được biết văn bản thừa kế sẽ được niêm yết ở địa phương 30 ngày, nếu không ai tranh chấp mới qua tên em. Vậy trong 30 ngày đó, chị nuôi khởi kiện thì sao? Em có thể nói mẹ làm thêm giấy cho, tặng không? (Mẹ chỉ chịu tặng nhà cho em khi đã mất). Chị nuôi và hai con có hộ khẩu chung trong gia đình em (mẹ em là chủ hộ). Nếu không muốn ở với chị, em có thể mời chị ra khỏi nhà không?
Trả lời:
1. Trước hết cần đảm bảo di chúc này đáp ứng các quy định về di chúc hợp pháp tại Điều 649,652,Bộ Luật Dân sự 2005. Chị nuôi của bạn không thuộc trường hợp thừa kế đương nhiên theo Điều 669 luật này nên mẹ bạn có thể quyết định để lại toàn bộ di sản cho bạn mà không phụ thuộc vào ý kiến của chị nuôi.
2. Theo khoản 1 Điều 19 Nghị định 04/2013/NĐ-CP: Việc công chứng văn bản khai nhận di sản thừa kế phải được niêm yết trong thời hạn 15 ngày. Sau 15 ngày này, nếu không có khiếu nại, tố cáo thì cơ quan công chứng chứng nhận văn bản khai nhận di sản thừa kế đó. Chị nuôi của bạn có thể tranh chấp nếu cảm thấy quyền lợi bị xâm phạm (theo quan điểm của chị nuôi bạn), nhưng nếu di chúc của mẹ bạn hợp pháp, tòa sẽ bác yêu cầu của chị bạn.
3. Do chỉ cho bạn đứng tên nhà sau khi mất nên mẹ bạn chỉ lập di chúc chứ không thể làm thủ tục tặng cho. Vì khi tặng cho, quyền sở hữu nhà được chuyển ngay cho bạn.
4. Sau khi sở hữu nhà, bạn có quyền quyết định cho chị nuôi cư trú hay không
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.