Ban Giám hiệu làm việc đầu năm với các đơn vị

Từ ngày 26-02-2015, Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, Lãnh đạo các phòng chức năng bắt đầu chương trình làm việc đầu năm (Âm lịch) với các đơn vị trong Trường.


Ban Giám hiệu làm việc với Phòng Đào tạo

Đây là hoạt động truyền thống của Nhà trường được thực hiện đầu năm nhằm thông tin đến cán bộ, giảng viên tình hình hoạt động của Nhà trường, tình hình thực hiện Chiến lược phát triển Nhà trường giai đoạn 2011 - 2015 và công tác chuẩn bị cho Chiến lược phát triển Nhà trường giai đoạn 2016 - 2020; Ban Giám hiệu nắm bắt tình hình hoạt động các phòng, ban, khoa, bộ môn, trung tâm trực thuộc Trường. Đồng thời, đây là dịp để các đơn vị đề xuất, kiến nghị về hoạt động của đơn vị, của Nhà trường đến lãnh đạo Trường. Đây cũng là hình thức phát huy tính dân chủ cơ sở được thực hiện định kỳ hàng năm tại Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM.


Họp mặt đầu năm cán bộ, viên chức trường

Trước đó, sáng ngày 24-02-2015, Đảng uỷ - Ban Giám hiệu Nhà trường đã tổ chức họp mắt đầu năm cán bộ, viên chức trường tại phòng A001.
                                                                                                                       Theo hcmussh.edu.vn
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.