Cơ cấu của Tổ Pháp chế có 09 thành viên, gồm 01 Tổ trưởng, 01 Tổ phó, 05 uỷ viên và 01 Thư ký chuyên trách. Tổ Pháp chế hoạt động theo nguyên tắc quyết định theo đa số, cá nhân chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được giao. Căn cứ vào nhiệm vụ, tổ chia thành hai bộ phận: Bộ phận Pháp luật và bộ phận Văn bản hành chính; Thư ký chuyên trách làm việc theo giờ hành chính
                                          Sơ đồ cơ cấu tổ chức Tổ Pháp chế


Danh sách các thành viên Tổ Pháp chế
    Bộ phân điều hành, quản lý chung
1. Tổ trưởng: TS Phạm Thị Ngọc Thu
2. Tổ phó: TS Trần Hoàng Hảo
3. Thư ký chuyên trách: Nguyễn Mai Du
    Bộ phận Pháp luật
4. Uỷ viên: ThS Nguyễn Thị Hồng Vân
5. Uỷ viên: ThS Nguyễn Văn Phái
   Bộ phận Văn bản hành chính
6. Uỷ viên: TS Bùi Hải Đăng
7. Uỷ viên: TS Huỳnh Thị Hồng Hạnh
8. Uỷ viên: ThS Nguyễn Văn Báu
9. Uỷ viên: Phạm Nguyễn Phương Quỳnh
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.